INTEGRITETSPOLICY

Följande text beskriver hur vi respekterar din integritet och ser till att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Definition av personuppgifter

Personuppgifter är information som kan kopplas till en fysisk levande person. Exempel på sådan information är namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller personnummer/samordningsnummer.

Personuppgifter som samlas in

Initialt samlar vi följande uppgifter från dig: Namn, Adress, e-postadress, telefonnummer. Om du sedan blir kund hos oss frågar vi om ditt personnummer.

Varför samlar vi in dessa personuppgifter & hur används de?

Initialt samlar vi in uppgifter såsom namn, telefonnummer samt e-postadress för att kunna kontakta dig och på så sätt närmare diskutera den trädgårdshjälp du söker.

Vidare samlar vi in adress till den plats där du önskar att arbetet ska utföras så att vi kan inkludera den information en eventuell offert vi skickar dig. Vi använder även informationen för att bedöma om vi kan hjälpa dig, t.ex. om du har kontaktat oss och bor i Umeå så kan vi direkt meddela att vi inte erbjuder våra tjänster där.

Om du sedan väljer att beställa någon av våra tjänster och önskar RUT-avdrag så kommer vi fråga dig om ditt personnummer. Detta använder vi för att söka ditt RUT-avdrag hos Skatteverket. Vi kan även efterfråga ditt personnummer under ett tidigare skede för att bekräfta din identitet.

Personuppgifterna används även för att ge information till den eller de personer som kommer utföra arbetet hos dig. Informationen används även i din orderbekräftelse samt till din faktura.

Vi kan även använda informationen i marknadsförings-ändamål. Vi försöker dock undvika detta i möjligaste mån.

Lagliga grunder för personuppgiftshanteringen

Dina personuppgifter hanteras enligt den lag som råder. De används i syfte att fullgöra avtal med dig eller kunna återkoppla till dig då du tagit kontakt med oss där du söker svar från oss samt då vi har något annat legitimt intresse. För övriga ändamål inhämtar nytt samtycke från dig gällande det specifika ändamålet.

Du kan kontakta oss när som för att återkalla ditt samtycke.

Behandling av personuppgifter för tillhandahållande av tjänster som du har beställt, för fullgörande av andra avtal eller kopplat till åtgärder som du begärt inför ingående av sådant avtal grundas på artikel 6.1 b) i dataskyddsförordningen, nödvändighet för att fullgöra avtal.

Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål behandlas baserat på meGardens berättigade intresse att marknadsföra sina tjänster. Utskick av e-post eller SMS förutsätter dock att du lämnat samtycke enligt Marknadsföringslagen (2008:486).

Därutöver behandlar meGardens personuppgifter i enlighet med gällande lagkrav, t.ex. enligt bokföringslagen (1999:1078).

Vilka utanför bolaget kan dina personuppgifter delas med?

Skatteverket samt ansvariga för IT-tjänsterna (drift, support och underhåll av IT-lösningar). 

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott, eller om vi av någon annan anledning är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Om dina uppgifter förmedlas till externa samarbetspartners så tillfrågas du först. T.ex. kanske vi inte utför en tjänst som du önskar ha hjälp med och du är då intresserad av att vi förmedlar en extern samarbetspartner. 

Falska identiteter & Sabotage

Olovlig identitets-användning och att uppge falsk identitet är olaglig och kan komma att polisanmälas enligt lagen i Brottsbalken(BrB).

Missbruk av våra tjänster kan komma att polisanmälas. 

Exempel på sådana situationer är där personer vilka arbetar för ett företag ber om pris eller information på diverse tjänster utan att ha någon intention att beställa tjänsten eller tjänsterna. Annat exempel är där en sann identitet uppgetts men det finns ingen intention av att beställa någon tjänst utan kontakten har initierats på uppdrag åt något företag eller åt en vän.

Att uppge en annan person adress till vilken du har en nära koppling med, t.ex. din föräldrar, är ok så länge det finns en intention i att beställa en tjänst.

Var hanterar vi dina personuppgifter?

Våra IT-system är baserade i Sverige.

Säkerhet & skydd

Med längre & avancerade lösenord samt 2-faktor-autentisering skyddas dina personuppgifter från olovlig åtkomst.

Dina rättigheter

Du kan begära att få ut de uppgifter vi har om dig. Du behöver då besöka oss och identifiera dig med en giltig ID-handling. Utdraget skickas sedan till din folkbokförda adress.

Du har rätt att ändra dina uppgifter om de uppgifter vi har är felaktiga. Du kan även komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter så länge de ej längre är nödvändiga för oss. T.ex. om vi saknar en betalning från dig har vi fortfarande rätt att behålla uppgifter om dig i syfte att erhålla din betalning.

Du har även rätt att begränsa i vilken utsträckning vi använder dina personuppgifter. T.ex. om det förekommer marknadsföring.

Du har rätt att lämna klagomål kring hanteringen av personuppgifter till Datainspektionen.

Kontaktperson angående personuppgiftshantering

meGarden, Johan Roosendaal, org.nr. 801104-6532. Tullingebergsvägen 2B, 146 45 Tullinge, i@megarden.se, 073-52 99 805.

Cookies

Cookies är en textfil som skickas från webbservern och sparas av besökarens webbläsare. 

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

De nödvändiga cookies vi använder är:
hu-consent: Lagra ditt godkännande i en logg. Lagen kräver att det finns en logg på vilka cookies som besökare har godkänt.

De besöksstatistik cookies vi använder är:
_ga: Identifiera unika besökare. T.ex. om du besöker sidan 10 gånger så räknas ditt besök enbart som en gång i vår statistik.
_ga_*: Andra former av besöksstatistik. T.ex. hur länge du surfat på hemsidan, mellan vilka sidor du rör dig. 

Vi använder inga cookies för Prestanda, Funktionalitet eller Marknadsföring. Dvs vi säljer inte vidare data till tredje part, du kommer därmed inte få reklam som är anpassad utefter ditt surf-beteende genom ditt besök på vår hemsida.  

Våra cookies sparas i 12 månader.

Vi anpassar våra rutiner för hemsidan i möjligaste mån utefter dataskyddsförordningen GDPR.