Trädbeskärning

– Anlita meGarden för Trädbeskärning
– Tips om du själv ska beskära Träd

God kunskap är viktigt för att lyckas med en bra trädbeskärning som ger välmående träd. Det i sin tur ger fina & livkraftiga trädkronor vilket får trädgården att kännas mer fridfull!

Texten som följer är skriven både för dig som söker information om hur & vad du ska tänka på när du ska beskära träd, likväl dig som önskar anlita en professionell trädbeskärare som gör jobbet åt dig.

Det vanligaste trädet att klippa är äppelträd. Här kan du läsa mer i detalj om beskära äppelträd.

Trädbeskärning

Trädbeskärning Pris

För de som önskar professionell hjälp med trädbeskärning så är pris ofta en viktig faktor. Som en följd av detta är meGarden tydliga och transparanta med kostnaden för att beskära träd. Vi håller bra priser och du betalar enbart för den hjälp du behöver.

Du betalar en uppstarts-avgift på 80 kr samt ett timpris för trädbeskärningen. Om du själv har redskap för att klippa som vi kan använda är kostnaden 280 kr per timme efter RUT-avdrag. Men det är vanligt att det tillkommer 20 kr per timme efter RUT-avdrag för att du saknar alla verktyg vi behöver för att klippa och priset landar normalt sett på 300 kr i timmen efter RUT-avdrag. Arbetet sker på löpande räkning och vi estimerar på förhand tiden det tar att beskära, på så sätt får du en ungefärlig kostnad. Om du även önskar bortforsling så tillkommer en kostnad för detta.

Mer detaljerad läsning pris-strukturen finns på sidan Pris. Här kan du också läsa om hur våra lösningar gör att du kan spara någon tusenlapp på trädbeskärningen!

Tiden det tar är beroende av antal träd, storlek på träden, typ av träd samt tid sedan senast beskuren. För att ge dig en bra bild på vad din kostnad kommer landa på kan du se exempel nedan. 

Trädbeskärning Pris

Trädbeskärning Pris-exempel

Du har 2 medelstora äppelträd. Dessa beskars för några år sedan och de har en del vattenskott som sticker upp. Du har en stege och sekatör men saknar grensåg och stångsax vilket meGarden tar med sig. Det behövs en dag för en trädbeskärare för att beskära dina två träd. Din kostnad blir estimerar vi bli 2.400 kr.

Om du även önskar bortforsling av trädgårdsavfallet så tillkommer 500 kr för bil samt 400 kr i tippavgift. D.v.s. för arbetet samt bortforsling betalar du ca 3.300 kr. 

Kontakta oss gärna för en offert.

TIPS FÖR ATT SJÄLV BESKÄRA TRÄD

Syfte med Trädbeskärning

Huruvida du beskär trädet själv eller anlitar en trädgårdsfirma för att göra jobbet så hjälper det att sätta ord på varför du önskar klippa trädet. Till exempel kan det handla om att trädet är för stort och i vägen när du går förbi, vill ha mindre frukt eller att det är dags att underhållsbeskära. 

Oavsett anledningarna så vill de flesta att trädet ska se fint ut efter trädbeskärningen.

Nedan ser du exempel på ett plommonträd där den vänstra sidan utgör hinder för att passera samt ett grenverk som ger för mycket frukt för trädgårdsägaren. I detta avseende är lösningen att klippa bort större grenar till vänster, ta bort grenar nedtill för att lyfta kronverket och slutligen få undan lite i trädet för att få mer ljusinsläpp. 

Trädbeskärning Plommonträd

Identifiera vilket slags Träd det är

Om det är ett äppelträd, körsbärsträd eller annat träd du har i trädgården känner du säkert redan till. Det finns flera anledningar till varför det är viktigt identifiera. Först och främst handlar det om att klippa träd under rätt säsong! Även hur hård klippning trädet tål är viktig kännedom.

När beskära Träd

De bästa perioderna för beskära träd är under vintern, vårvintern eller JAS. Om du känner dig osäker så är JAS i synnerhet bästa perioden då de flesta träd går att klippa. JAS är i detta sammanhang en förkortning för Juli, Augusti och September. Även under hösten går det bra att beskära vissa träd.

Vissa träd är s.k. blödande träd. Dvs. beskär du dessa under fel tidsperiod så utsöndrar trädet sav från snittet. Saven innehåller näring som trädet transporterar och förlust av sav gör att trädet förlorar lite av sin livskraft. Dessutom kan sjukdomar drabba trädet vid beskärning under sav-transport. Du kan läsa mer i detalj i artikeln ”Att beskära blödande buskar och träd”.

Trädbeskärning under vinter & vårvinter stimulerar tillväxt medan beskärning under JAS hämmar tillväxt. Professionella äppelträds-odlare beskär av detta skäl under vinter-tid eller under vårvinter. Det är mer vanligt att trädgårdsägare önskar mindre frukt snarare än det motsatta från sina träd. Det vill säga, beskär dina fruktträd under JAS om du vill ha mindre frukt!

Nedan följer kort information kring olika slags träd och när de ska beskäras:

Trädbeskärning: Blödande träd

Träd som blöder ska du beskära under JAS. De vanligaste trädgårdsträden som blöder är Björk, Avenbok, Lönn, Rönn samt stenfruktsträd. Stenfrukter är träd med frukt som har större kärnor, t.ex. Plommonträd och Körsbärsträd.

Trädbeskärning: Ej blödande träd

Träd som inte blöder kan du beskära antingen under vintern, vårvinter, JAS eller en bit in på hösten. Hit hör t.ex. Thuja, Hagtorn, Äppelträd eller Päronträd hemma.

”När klippa äppelträd” är en populär fråga, mer detaljerad information om äppelträd hittar du i artikeln ”Beskära äppelträd och päronträd – när och hur”.

Hur klippa Träd

Ett vanligt uttryck inom branschen är ”det finns lika många sätt att klippa ett träd som det finns trädklippare”. Närmare bestämt så finns det många personligheter och alla har sin egna lilla touch på beskärningen. Vissa är snabba, andra mer noggranna medan en tredje grupp tänker mer på designen. Fördelar samt nackdelar finns med alla karaktärer.

Däremot finns flera riktlinjer att förhålla sig till vid trädbeskärning:

1) Använd en vass sekatör för att få bra snitt.

2) Rengör sekatören för att inte sprida eventuella sjukdomar mellan träden.

3) Lägga snittet på rätt ställe på grenen. Dvs. strax utanför grenkrage:n när du tar bort en gren, vilket leder till att trädet kan läka ihop sårytan på ett bra sätt. Alternativt om du ska såga av en bit av grenen så gör du det strax ovanför ett ”öga”. Med öga menas en liten förtjockning på grenen.

4) Beskär inte mer än var tredje skott på trädet. Det har att göra med att en alltför hård beskärning gör att trädet behöver ett tillräckligt löv-verk för att dra ner energi och försörja sitt rotsystem.

5) Klipp bort döda grenar, grenar som växer inåt i kronan, grenar som skaver mot varandra, grenar som växer parrallelt.

6) Öppna upp trädkronan så att ljus kommer in.

7) Slutligen, backa undan från trädet lite då och då. Anledningen till det är att se hur helheten ser ut. Forma trädet så att kronan är symmetrisk då det ger ett fint intryck samt är bra för trädets balans.

Ta gärna inspiration av våra före- och efter-bilder. T.ex Trädbeskärning Tullinge

När behöver du en Arborist?

En arborist är bra att anlita när du har ett träd som är sjukt eller vill kapa grenar högt upp på ett större träd. 

Det kan handla om ett träd du är rädd om som inte mår bra, ett högt träd som du är rädd ska ramla på huset eller ett högre träd med grenar som behöver kapas långt upp. 

En arborist är specialiserad på träd med flera års utbildning inom detta ämne. I utbildningen studerar de sjukdomar, lär sig klättra högt upp stora träd på ett säkert sett, m.m.

En arborist har ett högre pris än en trädbeskärare. Dels p.g.a. den specialiserade utbildning men även utrustningen är dyr. Normalt sett betalar du 400-600 kr/h (inkl. moms, efter RUT) för en arborist.