Trädbeskärning Tullinge

I Tullinge hjälper vi dig med trädbeskärning för att få välmående & fina fruktträd. 

Ett fruktträd mår bättre av en beskärning varje eller vartannat år. Vi kan stimulera alternativt minimera frukten utefter din preferens.

Kronan öppnas upp för att släppa in solljus samt grenar som kan skada trädet klipps bort.

Före

Trädbeskärning Tullinge äppelträd

Efter

Trädbeskärning Tullinge äppelträd

TRÄDGÅRDSTJÄNSTER