Häckklippning

Få en jämn och fin form på häcken med hjälp av vår häckklippning.

Häckar visar trädgårdens gränser tydligare, vilket skapar en mer behaglig känsla för ögat. Genom att klippa häck ökar känslan av harmoni & ordning i trädgården.

Låt våra häckklippnings-specialister göra jobbet åt dig.

Häckklippning

När: Vårvinter, JAS, Höst
Hur ofta: 1-2 ggr/år

TRÄDGÅRDS-TIPSET
Klipp i vinkel så övre delen blir smalare än undre för undvika gleshet nedtill

Häckklippning Pris

Förutom att få en häckklippning där din häck blir fin så är pris också viktigt. Därför är meGarden transparanta och beskriver vår prissättning i detalj. Det är många faktorer som avgör hur lång tid det tar att klippa en häck, t.ex. vilken höjd, bredd och längd det är på din häck.   

Du betalar ett timpris för Häckklippningen och det går på löpande räkning. Vi erbjuder en flexibel pris-struktur där du enbart betalar för den hjälp du behöver. Dvs om du själv har redskapen som behövs för att klippa så är kostnaden 280 kr per timme efter RUT-avdrag för vår tid när vi klipper med dina redskap, samt en uppstarts-avgift på 80 kr. Medan för dig som saknar t.ex. en häcksax så tillkommer det 60 kr per timme och priset landar då på 340 kr i timmen. Vidare, om det är en högre häck där byggställning krävs så behövs en mer erfaren person och du betalar då ett tillägg beroende av svårighetsgrad. Om du även önskar bortforsling så tillkommer en kostnad för detta.

Enklast är att kontakta oss men om du vill läsa mer om vår pris-struktur kan du göra det på sidan Pris. Här kan du också läsa om hur våra lösningar gör att du kan spara någon tusenlapp på häckklippningen!

 För att ge dig en bra bild på vad din kostnad kommer landa på kan du se några vanliga exempel nedan. 

Häckklippning Pris

Häckklippning Pris-exempel

Nedan är några pris-exempel beroende av måtten på häcken. Dessa exempel är för att putsa häcken (klippa årsskott).

Tid & Pris är estimeringar, i 95% av fallen stämmer våra uppskattningar med den faktiska tiden det tar, med +-1 h marginal. Det som ingår i nedan exempel är från start till slut, dvs restid (1 h), häckklippning samt städning. Pris är efter RUT-avdrag. 

Längd: 20 m – Höjd: 1.5 m – Bredd: 1 m
Tid: 2.5 h
Pris: Egna redskap: 780 kr
Pris – meGardens redskap: 870 kr

Längd: 40 m – Höjd: 1.5 m – Bredd: 1 m
Tid: 4 h
Pris: Egna redskap: 1.200 kr 
Pris – meGardens redskap: 1380 kr

Längd: 40 m – Höjd: 2 m – Bredd: 1 m
Tid: 8 h
Pris: Egna redskap: 2.320 kr 
Pris – meGardens redskap: 2.740 kr

Om du önskar bortforsling av trädgårdsavfallet så tillkommer 500 kr för bil samt 400 kr i tippavgift. Alternativt kan du beställa via TipTapp som kan vara en billigare lösning.

Kontakta oss för att få en prisbild!

Faktorer som påverkar tiden för Häckklippning

Tiden det tar är beroende av måtten på häcken, dvs Längd, Höjd samt Bredd. Enkelt uttryckt handlar det alltså om hur många kvadratmeter som vi ska klippa! När det kommer till att klippa toppen av häcken, vilken är den viktigaste klippningen för att få en snygg häck, så behöver vi en stege för de högre höjderna. Att klättra upp och ned på en stege eller byggställning innebär att det tar längre tid att klippa per kvm.

Andra faktorer som avgör är hur länge sen häcken klipptes samt tidigare klippning av häck, hur häcken har växt, tjocklek på grenar/stammar, vilken typ av häck det är eller om häcken ska kortas ned. Ytterligare faktorer är om om vi ska gallra häcken eller rensa från ogräs. Även hur omgivningen ser ut spelar roll, t.ex. en lutande backe eller ett träd som är ivägen.

Alla dessa faktorer gör det svårare att bedöma tiden det tar och därför offererar vi på löpande räkning. Fördelen med löpande räkning är ett ordentligt utförande. Om du önskar ett fast pris kan du få en offert på det, vänligen observera att det i snitt är ett dyrare pris. 

Beskriv gärna din häck samt dina önskemål när du kontaktar oss!

Gallring av Häck

När din häck börjar bli för tät eller vildvuxen behöver vi gallra. Gallra innebär att klippa av en del stammar från marken, vanligtvis var tredje stam. Att tunna ut häcken ger plats för nya unga skott att komma upp. Det är en metod för att föryngra häcken utan att behöva skära ned häcken helt och hållet, dvs behålla insynsskyddet.

Den vanligaste häcken att gallra är Syren-häckar. Många andra häckar behöver du inte gallra, såvida inte grenar eller stammar håller på att dö inuti häcken. 

Att gallra är vanligtvis mer tidskrävande än en vanlig häckklippning. Anledning till det är vi använder en grensax för att få till bra snitt på stammarna. Dock, i vissa fall när stammar är väldigt tjocka, kan vi använda en motorsåg.

Häckklippning Stockholm

Vi utför häckklippning i Stockholm. Vårt kontor ligger i södra Stockholm och vi tar främst an oss uppdrag i denna del samt ner mot Södertälje. Du är givetvis välkommen att kontakta oss även om du är i behov av en häckklippning i norra Stockholm.  

TRÄDGÅRDSTJÄNSTER