Beskära äppelträd

– Pris för att anlita meGarden Trädbeskärning av Äppelträd
– Guide: Hur ett Äppelträd ska beskäras

Styr mängden frukt samt få välmående & fina träd genom att beskära dina äppelträd.

Boka in våra professionella trädbeskärare eller få tips om hur & när du ska klippa dina äppelträd.

Pris beskära äppelträd

Om du önskar ha professionell hjälp med beskärning av dina äppelträd så kan du kontakta oss för att be om ett pris.

Generellt sett betalar du 280-300 kr/h efter RUT-avdrag. Där 280 kr/h är priset för en trädbeskärare och 20 kr/h är priset för redskap om du saknar detta. För att kunna hålla nere priserna är det viktigt att du har en stege vi kan använda, på så sätt undviker du bilkostnader.  Riktlinjer för tiden det tar är:
– Uppbyggnadsbeskärning: 0,5-1 h
– Mindre träd: 1-1,5 h
– Medelstort träd: 1,5-3 h
– Stort träd: 4-8 h

Till detta tillkommer restid samt tippavgift, mer i detalj om detta kan du läsa i avsnittet Pris. Efter RUT-avdrag samt så landar kostnaden ungefär runt:
– 4 h: 1.240 kr 
– 8 h: 2.400 kr

Om du önskar tippning så tillkommer en extra kostnad. I normala fall 500 kr för bil och 400 kr i tippningsavgift.

Tiden är en estimering vi gör utifrån den information vi har om träden. Variationer förekommer beroende hur länge sedan trädet klipptes, hur välskött det är samt vilka önskemål (om några) finns.

Vi tar betalt per löpande räkning, dvs du betalar för den faktiska tiden det tar. Normalt sett ligger vi inom +-1 h av vår estimering. Märker vi på plats att det drar ut på tiden mer än 1 h så meddelar vi er för att stämma av. Vi tar då beslut om ni önskar att vi gör klart enligt plan, eller att vi anpassar arbetet, t.ex. tar inte lika mycket på träden eller hoppar över ett mindre prioriterat träd för att göra klart de andra träden.

Kontakta oss för en närmare prisbedömning för att klippa dina träd.

När beskära äppelträd

Vinter, vårvinter eller JAS (Juli, Augusti, September) är bästa tiden när du ska beskära dina äppelträd. Även under hösten går det bra att klippa dina äppelträd om de är välmående.

Vill du att äppelträdet ska växa till sig? Då ska du klippa vintertid eller under vårvintern. Detta gör plantskolor för att hämma tillväxten. Det är nämligen så att trädet känner av att det nyligen har förlorat massa inför växande period. Trädet ser då till att kompensera med att skjuta ut fler grenar för att bilda ett större lövverk och på så sätt få in mer energi från solljus. Grenverkets storlek speglar rotsystemets storlek och trädet jobbar alltid mot att utveckla grenverket mot detta. 

Vill du ha mer frukt? Då ska du klippa under JAS. Trädet kommer då läka sårytorna innan vintern och inför våren kan trädet lägga mer energi åt fruktproduktion. Omvänt gäller såklart om du önskar mindre frukt – klipp vintertid eller vårvinter så trädet behöver lägga mer energi åt reparation och tillväxt.

Viktiga saker att ha i åtanke vid val av period:
Vårvinter: Klipp ej när det är under -10 grader kallt. Frostskador kan uppstå.
JAS: Period efter trädet har lagt massa energi på skottbildning. Här är trädet som mest friskt och tåligast mot sjukdomar.
Höst: Regnig period. Trädet kan enklare få röta & sjukdomar. Välj helst en annan period om svagt eller äldre träd.

Hur beskära äppelträd

Första steget är att kika på trädet i sin helhet. Kliv bort från trädet några meter och gå runt trädet. Föreställ dig hur du vill att det ska se ut. Under beskärning kommer du vid flera tillfällen vilja backa och titta på helheten. Ta gärna före och efter bilder!

Äppelträd är tacksamma att beskära. De tål mycket och nya skott växer upp igen. Även som nybörjare behöver du inte vara rädd för att beskära.

Redskap

Sekatör: Använder du mest. Klipper små grenar/skott. Behöver vara vass för att inte fläka upp snitt.
Grensax: Klippa tjockare grenar, över 1-2 cm diameter. Vi föredrar dock att använda grensågen även för grenar en grensax klarar.
Stångsax/Teleskopisk stångsax: Klippa högt upp i trädet. En teleskopisk stångsax för höga träd
Grensåg: Beskära tjockare grenar, vanligtvis från 3 cm diameter och uppåt men ibland även grenar som är 1-2 cm. Fogsvans används om för de större grenarna, t.ex. 10 cm diameter. 
T-sprit/T-röd: Rengör verktyg mellan klippning av varje träd, minimera risken för sjukdomsspridning mellan träd.
Stege: Enklare komma upp i trädet. Vikstege smidigast.

Klippa snitt

Med sekatören ska du alltid klippa strax ovanför ett öga på grenen. Varje öga är en startpunkt för ny tillväxt, en ny förgrening. Att t.ex. klippa mittemellan två ögon innebär att den del av grenen mellan ögat och ditt snitt kommer dö. Trädet slutar ge energi till denna del. 

Ett öga känner du igen genom att grenen är något tjockare vid denna lilla del. Snittet skärs med vinkel över grenen, så att vatten kan rinna av den öppna sårytan. Ett horisontellt snitt innebär att vatten ansamlas på snittytan och ger lättare upphov till sjukdomar.

Döda grenar

Döda grenar ska du ta bort. De är ivägen för solljusinsläppet. Är du osäker på om grenen är död så testa och vicka lite på grenen. Den ska gå av om den är död, om inte så böjer den sig bara.

Rutten frukt

Viktigt att plocka bort frukten varje år. Låt den inte hänga kvar och ruttna för länge. Rutten hängande frukt är inkörsport för sjukdomar.

Korsande grenar

Grenar som växer mot och in i varandra ska bort. De skaver på barken. Barken är som människans skinn och skyddar mot intrång och sjukdomar. Det kan vara svårt att avgöra vilken av grenarna du ska ta bort men försök se helheten och avgör vilken gren som passar bäst att behålla.

Inåtväxande grenar

Mindre grenar som växer från en större gren in i stammen ska i de flesta fall bort. Tänk som för korsande grenar, där grenen kommer växa in i stammen och skava på barken så småningom. Också så ser ett träd finare ut om alla grenar växer ifrån stammen.

Grenar som är ivägen i trädgården

Ibland växer äppelträdet ut mot en del av trädgården där det är ivägen för t.ex. en passage, över häcken eller mot husvägg. Ta en handsåg och såga av denna eller dessa grenar. Det ger ett finare intryck av trädet, känsla av mer frihet och mindre vildvuxenhet.

Såga av större grenar

När du ska såga av större grenar behöver du en handsåg. Tänk på är att en större gren har en högre vikt. Det är då viktigt att såga på rätt sätt. Börja 20 cm ifrån punkten du ska såga ifrån. Såga underifrån grenen, ungefär 50-75% in. Sen 10 cm ifrån punkten du ska såga ifrån så sågar du ovanför grenen tills grenen knäcks. Anledning till att du gör såhär är för att grenen inte ska knäcka barken på den bit du ska ha kvar. Nu har du en stump kvar som utan vikt och du kan såga ifrån punkten du ska såga ifrån. Om det är en gren som ska sågas av från trädets stam så är det viktigt att såga intill grenkragen. Grenkragen är själva förtjocknaden intill stammen vid grenens startpunkt. Oftast handlar det om såga någon cm utanför, dvs inte för mycket av förtjocknaden. Ett bra snitt kommer trädet att valla över. En vallning är som en skorpa som ger skydd för trädets inre.

Klippa äppelträd ger Vattenskott

Ett äppelträd kännetecknas oftast av mycket vattenskott efter hårdare beskärning. Om en hårdare beskärning har gjorts tidigare (vilket är vanligt) så reagerar trädet genom att skjuta vattenskott spikrakt uppåt året därefter. Detta ser inte snyggt ut. Anledningen att trädet gör såhär är att den snabbt vill ta igen förlorad grenverk och bilda den lövmassa trädet behöver för att generera energi till rotsystemet. Grenverk och rotsystem vill vara ungefär samma storlek. 

Vattenskotten i sig ger ingen frukt utan det utgör själva strukturen för trädet. Från vattenskott bildas grenar och så småningom fruktspjut och skott som ger frukt. 

Hur ska du då tänka när du beskär vattenskott? Det går tänka lite olika här. Först och främst så behöver du inte vara rädd för att beskära vattenskott. Du kan beskära ganska mycket av skotten. Önskar du ingen frukt så kan du beskära hårt och satsa på att trädet ger ett fint intryck i trädgården. Vill du ha mer frukt beskär du mindre. Läs mer i avsnittet nedan.

Beskära var tredje skott

En generell tumregel är att beskära var tredje skott. Som nybörjare är detta en bra regel att förhålla sig till. Det finns flera faktorer som spelar roll hur du ska och kan beskära men det är först efter lite erfarenhet som du kan anpassa din beskärning efter detta. T.ex. ett äldre träd ska du beskära med mer försiktighet. 

Hård beskärning vs Partiell beskärning

Ett träd vill du helst beskära varje eller vartannat år. Om trädet inte beskurits på många år kan du vilja göra en hårdare beskärning. En hårdare beskärning leder till mycket vattenskott vid nästa tillväxt period. Det bästa för trädets skull är att planera för partiell beskärning, dvs beskär inte alltför hårt vid ett tillfälle utan beskär en del varje år, över 3 års tid. Detta leder till mindre vattenskott och mer välmående träd. 

En hård beskärning är inte fel sätt att gå tillväga så länge trädet är friskt och inte för gammalt. Gör det vid behov, t.ex. många grenar som är i vägen i trädgården. Du får räkna med att trimma till en del vattenskott vid nästa tillfälle dock, för det ser inte särskilt snyggt ut.

Ljusinsläpp & Luftighet

Efter åtgärd av ovan punkter är det dags att backa tillbaka och titta på helheten. Nu är det enklare att se nästa steg. Det handlar om att släppa in ljuset i kronan. Är det en del av trädet där det är väldigt tjockt? Börja i sådanna fall gallra lite runt den delen. 

Du vill skapa en känsla av luftighet för kronan, det ska vara en fröjd att kika på den, inte se för vildvuxet ut.

Symmetrisk krona

Ett av de sista stegen är att kika på symmetrin i kronan. Som du förväntar dig att ett träd ska se ut. Högsta punkt i mitten av trädet och sen ha en rundare form. Om något sticker upp så klipp till det. Lite som en hårfrisyr, den ska ha en bra form.