Trädgårdsmästare

Välja mellan Trädgårdsmästare, Trädgårdsskötare och Trädgårdsarkitekt

Trädgårdsmästare, trädgårdsingenjör/trädgårdsarkitekt/trädgårdsdesigner och trädgårdsskötare/trädgårdsarbetare är olika benämningar på de som kan hjälpa dig med att få en finare trädgård. Här reder vi ut begreppen för att hjälpa dig välja rätt företag till din trädgård.

De flesta Trädgårdsmästare har en 2-årig utbildning på yrkeshögskola. Eftersom vår natur är ett brett område så väljer personen en special-inriktning, t.ex. arbetsledning, park/kulturlandskap, odling, m.m. Vidare finns det 3-års utbildningar för trädgårdsingenjör/trädgårdsarkitekt/trädgårdsdesigner. Dessa personer är specialiserade på att formge en trädgård och har t.ex. kunskap om olika material som kan användas.

En trädgårdsskötare/trädgårdsarbetare saknar högskola-utbildning men genomgår oftast utbildningar på företaget där de är anställda. Dessa utbildningar är självklart anpassade till det arbete de ska genomföra. T.ex. häckklippnings-kurser, trädbeskärnings-kurser, hur en gräsmatta vårdas, m.m.

Alla har en viss bas-kunskap inom olika moment som normalt görs i en trädgård. Vare sig det handlar om växt-kunskap eller praktiskt utförande. Oavsett titel så har personen oftast en eller flera special-kompetenser. T.ex. en trädgårdsskötare som har klippt 30 häckar är bättre på häckklippning än en trädgårdsmästare som enbart klippt några häckar.

De flesta som behöver hjälp i sin trädgård är i behov av en trädgårdsskötare. Klippa eller vårda gräsmatta, klippa häck, beskära fruktträd, rensa ogräs från rabatt, kratta löv, m.m. är den perfekta uppgiften för en trädgårdsskötare. Det förekommer situationer då en högre utbildning är till fördel, t.ex. för ett fruktträd som är mycket sjukt kan behöva överseende från en utbildad arborist (träd-specialist). Men dessa situationer handlar oftast om mindre än 1% av fallen. En trädgårdsskötare meddelar i dessa fall kunden att en specialist behövs.

Hos oss kan du anlita trädgårdsskötare/trädgårdsarbetare.

Pris Trädgårdsmästare vs Trädgårdsskötare

Det pris du betalar för en trädgårdsmästare skiljer sig från priset för en trädgårdsskötare, vilket givetvis har med utbildningsnivån att göra. För en trädgårdsmästare betalar du vanligtvis 400-600 kr/h efter RUT-avdrag medan en trädgårdsskötare kostar 300-400 kr/h. Trädgårdsdesigners är vanligtvis den dyraste varianten som går på 800-1.200 kr/h (ej RUT-avdragsgillt).

Vårt pris ligger på 280kr/h efter RUT-avdrag. Detta är vad vi kallar bas-priset. I bas-priset ingår en trädgårdsarbetare.

Vid behov av redskap eller maskiner använder vi i första hand de du redan har. Detta gör vi för att hålla nere priserna då vi tycker det är onödigt att betala extra för något du redan har. Om du saknar större redskap eller maskiner kan du lägga till detta som en tilläggs-tjänst. Kostnad för tilläggs-tjänst ligger på +20 kr/h för redskap och +60 kr/h för maskiner. I vissa situationer behövs även bil läggas på vilket kostar 500 kr/dag.

Mer om pris-strukturen har vi beskrivit på sidan Pris.

Trädgårdsmästare & Trädgårdsskötare Stockholm

Vi utför trädgårdsarbete i Stockholm. Vårt kontor ligger i södra Stockholm och vi tar främst an oss uppdrag i denna del samt för Södertälje. Du är alltid välkommen att kontakta oss om din trädgård ligger i norrort. 

Jämförelse-priserna vi angett är enligt den research vi gjort i Stockholms-området. Om du läser detta och bor utanför Stockholm så är priserna troligtvis något lägre men nivå-skillnaderna mellan de olika yrkena bör vara densamma. 

Kontaktformulär