Häckklippning Tullinge

I Tullinge hjälper vi med häckklippningen för att få en fin formklippt häck.

En häck behöver klippas under rätt årstid beroende av vilken typ av häck det är.

Vissa häckar, t.ex. syren formklipps inte utan de gallras ur för att ge plats till nya unga skott, s.k. föryngring av häck.

Före

Häckklippning Tullinge

Efter

Häckklippning Tullinge

TRÄDGÅRDSTJÄNSTER